Glass lotion bottle, Glass lotion bottle direct from Shijiazhuang Chengsen Trading Co., Ltd. in CN
Bởi {0}
logo
Shijiazhuang Chengsen Trading Co., Ltd.
Nhà cung cấp đa chuyên ngành
Sản Phẩm chính: Tre Chai, Chai Nhôm, Chai Nhựa, Chai Thủy Tinh, Chai Acrylic
Total floorspace (120㎡)Total staff (12)Supplier assessment proceduresTotal trading staff (5)
1
Lựa chọn Sản Phẩm (0/20)
Nhấp vào {0} để chọn sản phẩm bạn muốn hỏi thông tin trước khi nhấp vào nút Liên hệ với nhà cung cấp.